Blog

ATAKUM KORUGE BORU VE EK PARÇALARI TOPTANCISI

Atakum ilçesi, Samsun ilinin batısında yer almaktadır. İlçenin nüfusu yaklaşık olarak 600,000 kişidir. Atakum, Samsun’un en büyük ilçelerinden biridir ve önemli bir ticaret merkezidir. İlçede birçok ticaret ve sanayi faaliyeti yürütülmektedir. Aynı zamanda Atakum, güzel bir sahil şeridi ve plajları ile de ünlüdür.

Atakum ilçemizde inşaat alanları hızla artmakta olup gerek belediyecilikde gerekse bireysel inşaada drenaj borular gerekebilir. Drenaj borusu, su veya atık suyun drenaj sistemi içinde taşınmasını sağlamak amacıyla kullanılan bir tür boru sistemidir. Drenaj boruları genellikle PVC, beton veya metal gibi malzemelerden yapılır. Bu borular, suya veya atık suya maruz kalan alanlarda kullanılır ve genellikle yer altında yer alırlar. Drenaj boruları ayrıca çeşitli büyüklüklerde ve şekillerde olabilirler, böylece çeşitli drenaj ihtiyaçları karşılamak için kullanılabilirler.

Koruge borular, yer altında kullanılmak üzere tasarlanmış, esnek olması nedeniyle daha az hassas olmalarına rağmen yüksek mukavemetli malzemelerden yapılmış borulardır. Koruge borular özellikle su, atık su veya kanalizasyon sistemlerinde kullanılır. Bu tür borular, yer altında meydana gelen hareketliliklere ve eğimlere karşı daha esnektirler. Bu nedenle, koruge boruların kurulumu ve bakımı daha kolaydır. Bu borular aynı zamanda çeşitli malzemelerde üretilir, PVC, polietilen gibi malzemelerden yapılır.

Bir kaç özelliğinden bahsetmek istersek şöyle sıralayabiliriz.

  •  En az 50 yıl kullanım ömrü
  • Açık renkli iç yapısı
  • Kamera ile arıza tespiti
  • Kimyasallara karşı koruyabilir
  • Bükülmez, kırılmaz
  • Az yer kaplar.